V/v Tạm dừng cung cấp nước để đấu nối tuyến ống cấp nước D40 vào ống hiện hữu D200 dọc đường cơ động ven biển từ ngã tư Long Thủy đến cầu Đồng Nai.