Thông báo giá bán nước sạch đến quý khách hàng sử dụng nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên từ ngày 1/9/2016

Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên thông báo giá bán nước sạch đến quý khách hàng sử dụng nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Chi tiết như file đính kèm