THÀNH TÍCH CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN (Từ ngày 10/11/2015 đến nay).

1./ Tập thể Công ty được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên trao tặng Bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác tổ chức đón Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 (theo Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 11/3/2016).

2./ Tập thể Công ty được Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam trao tặng Bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD , chăm lo đời sống CB.NV và hoạt động hội nhiệm kỳ 2014-2016 (theo Quyết định số 57/QĐ-HCTNVN ngày 25/11/2016).

3./ Giám đốc  Công ty được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên trao tặng Bằng khen về thành tích là Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Phú Yên năm 2016 nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2016 (theo Quyết định số 2381/QĐ-UBND ngày 6/10/2016).

4./  Tập thể Công ty được Cục An toàn lao động - Bộ Lao động-TB &XH tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ năm 2015 (theo Quyết định số 41/QĐ-ATLĐ ngày 10/3/2016).

5./ Tập thể Đảng bộ Công ty được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Phú Yên trao tặng Giấy khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong lãnh đãnh đạo công tác thanh niên của Đảng năm 2016 (theo Quyết định số 124-QĐ/ĐUK ngày 25/01/2017).