Ngành nghề kinh doanh


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN

1./ Khai thác, xử lý và cung cấp nước;
Chi tiết ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và phân phối nước sạch

2./ Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết ngành nghề kinh doanh: Khoan, thăm dò, điều tra khảo sát nguồn nước ngầm phục vụ cho các công trình cấp nước; thiết kế các công trình cấp, thoát nước; theo dõi, giám sát thi công các công trình cấp thoát nước; lập dự án đầu tư các công trình cấp thoát nước

3./ Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình đường ống cấp, thoát nước

4./Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết ngành nghề kinh doanh: Mua bán vật tư, thiết bị chuyên ngành cấp thoát nước

5./ Sản xuất bề tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
Chi tiết ngành nghề kinh doanh: Sản xuất bê tông đúc sẵn, bao gồm: ống cống, tấm đan

6./ Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
Chi tiết ngành nghề kinh doanh: Gia công phụ kiện chuyên ngành nước như BB,BU, côn cút, tê

7./Sản xuất sản phẩm từ
Chi tiết ngành nghề kinh doanh: Sản xuất ron cao su các loại, gia công phụ kiện các loại chuyên ngành cấp thoát nước

8./Sản xuấ plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
Chi tiết ngành nghề kinh doanh: Sản xuất ron cao su các loại, gia công phụ kiện các loại chuyên ngành cấp thoát nước

9./ Thoát nước và xử lý nước thải
Chi tiết ngành nghề kinh doanh: Hoạt động vệ sinh môi trường (Dịch vụ thoát nước đô thị)./.