Tin mới

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Về tạm dừng cung cấp nước để đấu nối cấp nước phục vụ Công trình: Cải tạo, nâng công suất mạng lưới đường ống cấp nước thành phố Tuy Hòa

Chi tiết...