Các phương thức Thanh toán

1. Thanh toán trực tuyến:

- Trích nợ tự động qua tài khoản tại các Ngân hàng: BIDV, AgriBank, VietinBank, VietcomBank, SacomBank, LienvietPostBank và Ngân hàng Quân đội MB.

- Thanh toán online qua SmatBanking của các Ngân hàng:  BIDV, AgriBank, VietcomBank, SacomBank và LienvietPostBank.

- Thanh toán qua các ứng dụng Ví điện tử của VNPT Pay và Vietel Pay.

(Lưu ý: thời gian thanh toán trực tuyến hàng tháng qua các kênh của Ngân hàng từ ngày 15 đến 28 và các kênh của Ví điện tử từ ngày 13 đến 28).

2. Thanh toán tại điểm thu tiền của Công ty: 

Tin bài khác