Thủ tục lắp đặt

Quy trình đấu nối nước thải

Quy trình đấu nối nước thải

Khách hàng liên hệ đăng ký đấu nối nước thải tại Xí nghiệp Tư vấn – Xây lắp (Phòng Kế hoạch tổng hợp) thuộc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên, số 07 Hải Dương, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên và kê khai thông tin theo nội dung Đơn xin đấu nối nước thải do Công ty cung cấp.

Chi tiết...
Quy trình đấu nối nước thải:

Quy trình đấu nối nước thải:

Khách hàng liên hệ đăng ký đấu nối nước thải tại Xí nghiệp Tư vấn – Xây lắp (Phòng Kế hoạch tổng hợp) thuộc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên, số 07 Hải Dương, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên và kê khai thông tin theo nội dung Đơn xin đấu nối nước thải do Công ty cung cấp

Chi tiết...