Thành ủy Tuy Hòa tặng Giấy khen cho Đảng bộ Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Sáng ngày 30/3/2023, Ban Thường vụ Thành ủy Tuy Hòa tổ chức Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI (mở rộng). Các đồng chí Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuy Hòa; Huỳnh Ngọc Oánh, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Cao Đình Huy, Tinh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các Ban Đảng của Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy; lãnh đạo Chi, Đảng bộ thuộc Thành ủy.

 Bí thư Thành ủy Huỳnh Lữ Tân phát biểu tại hội nghị

           Báo cáo tại hội nghị, Thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt  công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; chú trọng kiểm tra thực địa tại các địa phương.

          Việc triển khai thực hiện Quy định số 4881-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 108-KH/TU, ngày 19/6/2019, Kế hoạch số 02-KH/TU, ngày 14/9/2020 và Kế hoạch số 76-KH/TU, ngày 23/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Tuy Hòa về việc cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ khu phố, thôn đã mang lại nhiều kết quả tích cực, giúp tăng cường mối quan hệ, sự gắn kết giữa tổ chức đảng, cấp ủy cơ sở với cấp ủy cấp trên; đồng thời tạo điều kiện để cấp ủy viên các cấp trao đổi thông tin, nắm được tình hình ở cơ sở, ở khu dân cư thôn, khu phố, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên đối với cấp ủy cơ sở… Các đồng chí Thành ủy viên được phân công dự sinh hoạt ở chi bộ thôn, khu phố đều nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, bám sát địa bàn, chủ động nắm tình hình, kịp thời tiếp thu, giải quyết và đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết các đề xuất, kiến nghị ở cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ thôn, khu phố. 

 Chủ tịch UBND thành phố Cao Đình Huy phát biểu tại hội nghị

           Hội nghị cũng đã đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU, ngày 24/5/2021; Chương trình hành động 09-CTr/TU, ngày 7/10/2021 của Thành ủy; kết quả giải quyết công việc của Ban Thường vụ Thành ủy giữa 2 kỳ họp Thành ủy. Cho ý kiến dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy về chuyển đổi số thành phố Tuy Hòa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; thông báo kết quả kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Thành ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy năm 2022.

 Đ/c Huỳnh Lữ Tân, UV.BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuy Hòa tặng Giấy khen cho 08 Tổ chức chức cơ sở đảng hoàn thanhd xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

           Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy tặng Giấy khen cho 08 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, trong đó có Đảng bộ Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên.

Tin bài khác