Hội nghị tuyên truyền, đối thoại pháp luật về lao động năm 2022

     Sáng ngày 12/11/2022, Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên phối hợp Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, đối thoại pháp luật về lao động năm 2022.  Dự hội nghị có Đ/c Nguyễn Tâì Soa, Trưởng Phòng Lao động - Việc làm;  Đ/c Huỳnh Dũng, Phó Phòng Lao động -Việc làm Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội; các đồng chí Ban lãnh đạo Công ty, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty và hơn 80 cán bộ, người lao động Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên.

     Tại Hội nghị, cán bộ, người lao động Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên được tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về chính sách BHXH;  Luật BHXH, Luật BHYT.

     Ngoài ra, cán bộ, người lao động Công ty đã trao đổi với cơ quan chuyên môn về khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách về bảo hiểm, lao động; đồng thời, đề nghị làm rõ một số nội dung liên quan khi triển khai chính sách BHXH, BHYT, BHTN trong thực tế tại Công ty.

     Thông qua Hội nghị này, giúp cho Công ty và người lao động hiểu rõ hơn về pháp luật; quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong tìm hiểu pháp luật, nhằm ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời hỗ trợ kỹ năng cho cán bộ, người lao động tại Công ty.

 

Tin bài khác